Αντιπαγωτικά

Gento

ANTIGELO

Αντιπαγωτικό ANTIGELO

PROPY-GELO

Αντιπαγωτικό PROPY-GELO -48°C

PROPY-FREEZE

Αντιπαγωτικό PROPY-FREEZE -25°C

ANTIFREEZE

Αντιπαγωτικό ANTIFREEZE

ANTIFROZEN DP-20

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

   ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΤΟΥΜΠΑΝΟ
          ΚΟΡΩΠΙ
          ΑΘΗΝΑ 19400

   info@gento.gr

  210 9342000 - 210 9888550