Καθαριστικά

Gento
Βόρακας

Βόρακας


ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΠΕΡ/ΜΕΝΟ
Τ0307 40 100gr

Βόρακας GENTO

   ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΤΟΥΜΠΑΝΟ
          ΚΟΡΩΠΙ
          ΑΘΗΝΑ 19400

   info@gento.gr

  210 9342000 - 210 9888550