Στεγανοποιητικά

Gento

Τσιμέντο ταχύπηκτο Gento

Μίνιο υδραυλικών GENTO

Γομαλάκα GENTO

   ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΤΟΥΜΠΑΝΟ
          ΚΟΡΩΠΙ
          ΑΘΗΝΑ 19400

   info@gento.gr

  210 9342000 - 210 9888550