Διάφορα

Gento

Λάμες "ANKER" Γερμανίας

Ατσαλόκαρφα "Ρομπότ" Γερμανίας Gento

Ταινία τεφλόν 100% P.T.F.E.

ΝΗΜΑ "SEAL IT"

   ΘΕΣΗ ΛΥΚΟΤΟΥΜΠΑΝΟ
          ΚΟΡΩΠΙ
          ΑΘΗΝΑ 19400

   info@gento.gr

  210 9342000 - 210 9888550