Εταιρεία - Προφίλ

 

Η εταιρία GENTO ιδρύθηκε το 2001 και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την Εισαγωγή και την εμπορία Υδραυλικών και Συγκολλητικών Ειδών. Σε αυτά τα 10 χρόνια κατορθώσαμε να κατακτήσουμε σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής αγοράς γεγονός που μας καθιστά πλέον από τις σημαντικότερες εταιρίες του χώρου.

Αυτό συνέβη εξαιτίας των ανταγωνιστικών τιμών στις οποίες διαθέτουμε τα προϊόντα μας αλλά και της συνέπειας που μας διακρίνει σε σχέση με τους πελάτες μας. Στηριζόμενοι σε αυτό το γεγονός θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να διαθέτουμε τα προϊόντα μας επενδύοντας πάντα στις ανθρώπινες σχέσεις, διαθέσιμοι και πρόθυμοι πάντα για οποιαδήποτε πληροφορία, ή διευκρίνιση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Όραμα-Στόχος:

Όραμα των ανθρώπων της GENTO είναι να αποδείξουμε ότι η ποιότητα στα προϊόντα και στην παροχή υπηρεσιών, η συνέπεια και οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από τις συνεργασίες, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εταιρία, σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται αυτή.

Στόχος μας είναι τα εξής:

  • Συνεχώς αυξανόμενα μεγέθη πωλήσεων, λόγω της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας αλλά και των καινοτόμων υπηρεσιών μας
  • Επίτευξη ολοένα και πιο σημαντικών συνεργασιών στο χώρο των Υδραυλικών και Συγκολλητικών Ειδώ

Στην GENTO ενδιαφερόμαστε πρωτίστως να βρίσκουμε λύση στα προβλήματα των πελατών μας

Ταυτόχρονα οι άνθρωποι της GENTO είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του περιβάλλοντος τηρώντας με αυτό τον τρόπο τις νομοθεσίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές διατάξεις όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή τους μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.